El dissabte 4 de maig passat, la nostra diòcesi va celebrar, conjuntament, la Pasqua del Malalt en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Enguany, amb el lema “Donar esperança en la tristesa” i, en particular, ressaltant l’acompanyament en la malaltia mental.

L’acte principal, va ser l’eucaristia presidida pel nostre bisbe Agustí Cortés. L’església del Parc Sanitari es va omplir de malalts del mateix centre sanitari,  d’altres residències i de parròquies, amb l’acompanyament de nombrosos voluntaris i visitadors de malalts de les parròquies, també de familiars i professionals de la salut.

Cal destacar l’homilia del bisbe Agustí. El nostre prelat va establir una gran connexió als malalts presents per mitjà de l’evangeli de Sant Marc: la sanació física i espiritual del paralític de Cafarnaúm, que el van dur quatre amics i les paraules guaridores de Jesús.

En els jardins del Parc, finalitzada la missa, tots van gaudir d’un refrigeri preparat pel centre sanitari, les cançons de la tuna “Sant Lluís Gonzaga” i, simultàniament, es va realitzar una dinàmica compartida preparada pels treballadors d´integració social on tots els participants podien enganxar un gomet a unes figures de Jesús i on manifestaven el seu malestar físic, emocional, espiritual o de l’ànima, i què els ajudava més a superar-ho. Un sol radiant ens va acompanyar en el transcurs d’aquesta festa de la Pasqua del Malalt.

Et recomanem