Rector

Mn. Carles Muñiz Pérez, rector
Mn. Xavier Montané Blázquez, diaca adscrit
Mn. Francesc Xavier Escolà Gené, DP, diaca adscrit
Mn. Pere Pujol i Pons, DP, diaca adscrit Mn. Joaquim Rius Adell, adscrit

Adreça

c. Sant Cristòfol, 30
08784 - Piera

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Diumenges: 11.00h

Horari de despatx

Dilluns de 17.30h a 19.30h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi