Skip to content

Rector

Mn. Xavier Aymerich Miñarro, rector
Mn. Genís Sans Martínez, DP, adscrit i encarregat

Adreça

Barri Església, s/n
08738 - Pontons

Telèfon

Correu Electrònic

Web

No hi ha Web

Horari de misses

En dates senyalades

Horari de despatx

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva