Rector

Mn. Carles Muñiz Pérez, rector
Mn. Xavier Montané Blázquez, diaca adscrit
Mn. Francesc Xavier Escolà Gené, enc.

Adreça

Major 3
08784 - Piera

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Festius: 13.00h Celebració de la Paraula

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi