Rector

Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, encarregat i rector
Llic. Francesc Nicolau Pous, adscrit
Llic. Joan Pere Pulido Gutiérrez, adscrit
Mn. Jaume Sedó Mestres, DP, adscrit
P. Ernesto Jañez Sarmiento, SPadV

Adreça

Pl. de la Vila, 2B
08980 - Sant Feliu de Llobregat

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

De dilluns a divendres: 20.00h
Dissabtes i Vigílies: 20.00h
Diumenges i Festius: 12.00h i 19.00h (bil)

Horari de confessions:
De dimarts a dissabte: de 19.00 a 20.00h
Diumenge: de 11.00 a 12.00 h i de 17.30 a 19.00

Horari de despatx

Dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Bon Salvador

c. Armenteres, s/n
- Festius: 10.00 h

Capella Mare de Déu del Carme

c. Miguel de Cervantes, 14
Dissabtes 8:00h
Diumenges: 11.00 h

Capella Mare de Déu de la Salut (capella Nord)

P. Ernesto Jáñez, enc.
c. Dr. Brugarolas, 29
Festius: 11.00 h (excepte juliol i agost, Cs)

Capella del Col·legi Verge de la Salut

P. Ernesto Jáñez, enc.
c. Dalt, 25

Altres parròquies del municipi