Amb motiu del Dia Mundial de l’Alimentació, el papa Francesc ha enviat un missatge al director general de la FAO, Qu Dongyu, en què demana que es garanteixi a tothom ‘accés als recursos hídrics: mai no han de ser conceptualitzats com una mercaderia o un producte d’intercanvi.

Unir forces i trobar idees perquè l’aigua sigui patrimoni de tothom i es distribueixi i es gestioni millor de manera sostenible i racional

Això és el que demana el papa Francesc a les organitzacions internacionals, governs, societat civil, empreses, institucions acadèmiques i de recerca en el missatge dirigit al director general de la FAO, Qu Dongyu, amb motiu de la Jornada Mundial de l’Alimentació, aquest any té el lema: “L’aigua és vida, l’aigua és aliment. No deixem ningú enrere”. El Pontífex posa en relleu “el valor insubstituïble” de l’aigua com a recurs per tots els éssers vius de la Terra que requereix planificar amb urgència una gestió sàvia, curosa i sostenible, perquè “tots en puguin gaudir per satisfer les seves necessitats substancials i perquè també se sostingui i promogui un desenvolupament humà adequat, sense que ningú en quedi exclòs”.

Fer accessibles els recursos bàsics

Molts dels “nostres germans” viuen avui a la misèria, ha assenyalat el Papa, i el “crit d’angoixa i desesperació dels pobres” ha d’interpel·lar les nostres consciències”. “La condició de gana i malnutrició que fereix greument tants éssers humans és el resultat d’una acumulació d’injustícies i desigualtats”, afirma el papa Francesc. La comunitat internacional s’ha de mobilitzar en aquest sentit.

Invertir més en infraestructures hídriques

Pel que fa a l’aigua, que “és vida perquè garanteix la supervivència”, el Papa assenyala que “actualment aquest recurs està amenaçat per desafiaments greus en termes de quantitat i qualitat”, i que “a molts llocs del planeta els nostres germans i germanes pateixen malalties o moren precisament per l’absència o escassetat d’aigua potable”. El papa Francesc també ha subratllat que “les sequeres provocades pel canvi climàtic” estan causant danys enormes als ecosistemes i a les poblacions” i ha denunciat “la gestió arbitrària dels recursos hídrics, la seva distorsió i contaminació”, que perjudiquen especialment els pobres.

“És urgent reconèixer que ‘l’accés a l’aigua potable i segura és un dret humà elemental, fonamental i universal, perquè determina la supervivència de les persones i, per tant, és condició per a l’exercici dels altres”, argumenta el Papa, que cita la seva Encíclica Laudato si’ i insta a “invertir més en infraestructures, clavegueram, sanejament i sistemes de depuració d’aigües residuals, sobretot a les zones rurals més remotes i deprimides”. Per al papa Francesc, també és important “desenvolupar models educatius i culturals que sensibilitzin la societat perquè aquest bé primari sigui respectat i preservat”, perquè “l’aigua mai no ha de ser conceptualitzada com una mera mercaderia, com un producte d’intercanvi o una qüestió de especulació”.

La ciència i la tecnologia han de participar-hi

“L’aigua és aliment perquè és essencial per aconseguir la seguretat alimentària”, va afegir el Papa, tot precisant que també és “un component indispensable per a l’agricultura”. Per això, “cal promoure programes eficaços que evitin fuites a les canonades de reg agrícola; utilitzar pesticides i fertilitzants orgànics i inorgànics que no contaminin l’aigua; i promoure mesures que salvaguardin la disponibilitat dels recursos hídrics per evitar que la greu escassetat es converteixi en causa de conflictes entre comunitats, pobles i nacions”. I així, “la ciència i la innovació tecnològica i digital s’han de posar al servei d’un equilibri sostenible entre el consum i els recursos disponibles”, suggereix el papa Francesc, “evitant impactes negatius als ecosistemes i danys irreversibles al medi ambient”.

Actuar en termes de solidaritat

A propòsit de la Jornada Mundial de l’Alimentació que s’ha commemorat aquest dilluns 17 d’octubre, el Papa assenyala que la seva celebració també ha de “recordar-nos que a la cultura del malbaratament cal oposar incisivament accions basades en una col·laboració responsable i lleial per part de tots” i reitera que “el nostre món és massa interdependent i no es pot permetre el luxe de dividir-se en blocs de països que promouen els seus propis interessos de manera falsa i parcial”. “Estem cridats, en canvi, a pensar i actuar en termes de comunitat, de solidaritat”, exhorta el papa Francesc, “a donar prioritat a la vida de tothom sobre l’apropiació dels béns per part d’alguns”.

Et recomanem