En la reflexió de l’Àngelus d’aquest diumenge 17 de setembre de 2023, el papa Francesc comenta el passatge evangèlic proposat per la litúrgia en què Jesús parla, a través d’una paràbola, de la misericòrdia infinita de Déu. Ens sentim perdonats pel Senyor i donem testimoni del seu amor perdonant els qui ens han ferit? Perdonant – diu – sembrem al nostre voltant aquesta “vida nova” que altrament seria impossible.

El perdó rebut de Déu i que cal donar alhora al proïsme, no com una bona acció opcional, sinó com un comportament fonamental per anomenar-nos cristians. Aquest va ser el nucli del pensament del papa Francesc a l’Àngelus d’aquest diumenge 17 de setembre de 2023.

Fins a setanta vegades set

És el passatge de l’Evangeli de Mateu que suggereix el tema, descrivint el diàleg entre Pere i Jesús quan el deixeble pregunta al Mestre quantes vegades cal perdonar el germà, si fins a set vegades. El Papa subratlla la generositat de Pere, però la resposta que rep va molt més enllà: “No et dic fins a set, sinó fins a setanta vegades set”, li diu de fet Jesús.

Déu perdona sense mesura

El papa Francesc resumeix la paràbola explicada per Jesús en què contrasta la misericòrdia del rei, a qui un servent ha de tornar una suma enorme, amb el comportament d’aquest mateix servent cap a un dels seus iguals que té amb ell un petit deute per pagar. El rei perdona aquesta suma al primer servent, mentre que a aquest altre el fica a la presó. No oblidem com és el camí de Déu”, afegeix el Papa: “Déu és proper, compassiu i tendre, aquest és el camí de Déu”. I prossegueix:

“El missatge de Jesús és clar: Déu perdona de manera incalculable, excedint tota mesura. Ell és així, actua per amor i gratuïtat. Nosaltres no podem correspondre-li, però quan perdonem el germà o la germana, l’imitem. Per tant, perdonar no és una bona acció que es pot fer o no fer: és una condició fonamental per a qui és cristià”.

El perdó, font d’esperança i pau

El Papa explica que el perdó connota el cristià perquè cadascun de nosaltres “és un perdonat o una perdonada. La misericòrdia de Déu és infinita i inigualable, diu, però perdonant-nos els uns als altres podem donar testimoni del seu amor i difondre’l al nostre voltant:

“Fora del perdó, en efecte, no hi ha esperança; fora del perdó no hi ha pau. El perdó és l’oxigen que purifica l’aire contaminat per l’odi, és l’antídot que guareix els verins del rancor, és la via per desactivar la ira i curar tantes malalties del cor que contaminen la societat.”

Perdonem els que ens han fet mal, ens farà bé

Les preguntes que cadascú de nosaltres s’ha de fer avui, conclou el papa Francesc, és si sentim al nostre cor l’alegria de ser objecte del perdó de Déu, sempre disposat a la misericòrdia, i després si podem perdonar els altres. Per això proposa un “petit exercici”:

“Intentem, ara, cadascun de nosaltres, pensar en una persona que ens ha ferit, i demanem al Senyor la força per perdonar-la. I perdonem-la per amor al Senyor: ens farà bé, ens tornarà la pau al nostre cor”.

Et recomanem