En aproximar-se les dates de la setmana més important per a les cristians en què es recorda la passió, mort i ressurrecció de Jesús, s’han establert unes orientacions litúrgiques per a les celebracions d’aquest 2021 d’acord amb el context de pandèmia que també enguany vivim, tot i que amb característiques diferents a les de l’any passat.

Aquestes orientacions prenen com a referència les indicacions que han expressat altres instancies de l’Església:

El Consell Episcopal, amb data 5 d’abril 2021, concreta per al nostre Bisbat de Sant Feliu de Llobregat aquestes recomanacions de la següent manera:

  1. Caldrà mantenir sempre les normes sanitàries bàsiques: distàncies, ús del gel hidroalcohòlic i de les mascaretes, ventilació adequada dels espais i respecte a l’aforament permès (ara és el 30 % per al culte).
  2. Pels qui no puguin assistir a les celebracions, sempre serà molt recomanable l’oració i el seguiment a través dels mitjans telemàtics.
  3. Diumenge de Rams: Donada la normativa sanitària, no es podrà fer la benedicció de Rams (ni a l’exterior ni a l’interior del temple) ni la processó. Els ritus inicials de la missa seran segons la tercera forma del Missal romà.
  4. Missa Crismal: La Missa Crismal la celebrarem Dimecres Sant, 31 de març de 2021, a les 11.00 h., a la Catedral. Rebreu les indicacions corresponents en els propers dies.
  5. Excepcionalment, als llocs on calgui, per raó d’aforament, el bisbe autoritza que es facin més d’una celebració, en el mateix temple en hores successives.
  6. Dijous Sant: No es fa el lavatori dels peus. Tampoc no es pot fer la processó amb el Santíssim, que es limitarà al seu trasllat al lloc de la reserva.
  7. Divendres Sant: Es pot incorporar a la Pregària Universal una petició pels difunts, pels malalts i pels afectats per la pandèmia.

Pregària universal

IX b. Pels qui sofreixen en temps de pandèmia

Preguem també per tots els qui pateixen les conseqüències de l’epidèmia actual: que Déu Pare concedeixi salut als malalts, fortalesa al personal sanitari, consol a les famílies i la salvació a totes les víctimes que han mort.

Oració en silenci. Després el sacerdot diu:

Déu omnipotent i etern, singular protector de la malaltia humana; mireu compassiu l’aflicció dels vostres fills que pateixen aquesta epidèmia; alleugeu el dolor dels malalts, enfortiu els qui en tenen cura, acolliu en la vostra pau els qui han mort i, mentre duri aquesta tribulació, feu que tothom pugui veure’s alleujat per la vostra misericòrdia. Per Crist Senyor nostre.

R/. Amén.

La veneració de la Creu, ja que no és permès de besar-la, s’haurà de limitar al que prescriu el Missal Romà quan diu: “El celebrant pren la creu des de l’altar… la manté elevada uns moments i es fa la veneració en silenci”, sense moure’s cadascú del seu lloc.

  1. Vetlla Pasqual: Cal convocar-la a una hora oportuna, procurant que els fidels puguin retornar a les seves llars abans de l’hora determinada del toc de queda (22.00h). Omesa la processó inicial, es beneirà el foc nou i el ciri pasqual a l’entrada del temple, restant els fidels en el seus llocs, o bé al mateix presbiteri. Es pot suprimir la benedicció de l’aigua, i en cap cas no es podrà fer l’aspersió; es farà únicament la renovació de les promeses baptismals.

 

Orientacions litúrgiques del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat per a les celebracions de Setmana Santa 2021 en pdf.