Skip to content

Objectiu Diocesà - Per una Església sinodal


Continuem creixent... en clau sinodal.

El papa Francesc ha convocat un Sínode de bisbes per a l’any 2023. Però, abans de la reunió a Roma dels bisbes representants, vol que a cada Església local, a cada diòcesi, hi hagi una etapa prèvia de preparació i consulta al poble de Déu.

El Sínode de bisbes és una institució permanent, creada pel papa Pau VI, l’any 1965, acollint els desitjos dels bisbes participants en el Concili Vaticà II de mantenir viva en l’Església l’experiència de col·legialitat viscuda en aquells anys del Concili.

La paraula Sínode ve del grec i es composa de la partícula syn que vol dir junts i del nom hodos que vol dir camí. O sigui, dit planerament: caminar junts.

Carta del bisbe Agustí

Presentació del treball diòcesà en ppt

Catequesis nens, adolescentes, pares, nuvis

Joc de la oca sinodal per a nens

SINTESI FASE DIOCESANA

Síntesis fase diocesana CEE

Fulletó de treball

Full Dominical especial Sínode

"Església en escolta"

Tríptic Església en escolta

Document preparatori

Vademecum

Web oficial Sínode

Logo en pdf

Arxiu