Skip to content

Objectiu Diocesà - Som cridats. Cridats a ser poble

Enguany el nostre Bisbe ens proposa com a objectiu diocesà el lema “Som cridats. Cridats a ser Poble”, un objectiu que vol ser una continuïtat amb el tema de la sinodalitat, coincidint amb les sessions a Roma del Sínode “Per una Església sinodal:comunió, participació i missió”.
En aquesta línia, proposem un aprofundiment vers el tema vocacional, que tant ens afecta a tots els cristians que, cridats pel Senyor, hem de fer camí junts i esdevenir Poble de Déu en marxa.
Amb la finalitat d’ajudar a la reflexió dels fidels del nostre bisbat, sigui personalment o en grups, us oferim aquesta fitxa pensada per orientar els tres moments o trobades que us presentem a continuació.

Pregària

Senyor, gràcies per haver volgut que jo sigui una missió, no un calaix tancat amb clau. Gràcies per haver-me creat per a Vós i per a servir-vos amb alegria en el qui més ho necessiti. Si no m’heu fet per a guardar-me, sinó per a oferir-me als altres; si totes les qualitats i carismes que heu posat en la meva persona no són per a mi, sinó per als altres..., llavors, Senyor, ¿per a qui soc jo? ¿per a qui són la meva ment, el meu cor, les meves mans? ¿qui són els que m’esperen com un regal vostre? Jesús, Vós que sou el Mestre —Mestre d’amor a la humanitat, Mestre de felicitat, Mestre d’entrega—, ensenyeu-me a arribar fins a aquells als qui heu volgut enviar-me. Amén.

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, 25 d’abril de 2021

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
“A ti te digo”

Objectiu Diocesà 2023

Presentació del Material

Video Presentació

Descarrega aquestes fitxes. Després de treballar i reflexionar,
fes arribar la teva aportació, personal o en grup a secretaria@bisbatsantfeliu.cat.

Fitxa 1a trobada

Fitxa 2a trobada

Fitxa 3a trobada

Per una Església sinodal

Camí sinodal - On som?

Camí sinodal diocesà

Documents Secretaria General del Sínode - 2024

Carta Papa Francesc confiant la preparació dels temes

Com ser una Església sinodal en missió?

Grups d’estudi sobre qüestions sorgides en la primera sessió

Primera sessió - octubre 2023

Una Església Sinodal en Missió - Informe de Síntesi

Pregària pel Sínode

Instrumentum laboris

Fase continental 2023

Document de treball

Document final Assemblea Europa

Fitxa Continuem caminant junts PPT

Fitxa Continuem caminant junts PDF

Fase diocesana 2021 - 2022

Carta del bisbe Agustí​

Presentació del treball diòcesà en ppt

Catequesis nens, adolescentes, pares, nuvis

Joc de la oca sinodal per a nens

Sintesi fase diocesana

Document preparatori

Vademecum

Web oficial Sínode

Logo en pdf

CONCLUSIONS FASE DIOCESANA

Celebració Sagrada Familia

Síntesis fase diocesana CEE

Fulletó de treball

Full Dominical especial Sínode

"Església en escolta"

Tríptic Església en escolta​

Arxiu