Skip to content

Objectiu Diocesà 2020-2021

Per al curs 2020-2021, l'objectiu proposat per a dinamitzar la vida de toda la diòcesi s'articula sota el lema "PER CRÉIXER MÉS".

· Créixer en temps de crisi: Seguim creient que l’Esperit ens demana créixer com a cristians, cadascú i en comunitat. Les crisis, lluny de ser contràries al creixement, han estat ocasió de grans avenços en la vida espiritual. Només cal recordar el Misteri pasqual, que ocupa el centre de la nostra fe. Potser el secret sigui que hem de saber mirar la realitat amb els ulls de l’Esperit.

· Comunicació en temps de pandèmia: En el context actual de pandèmia, amb recomanació de confinament, interrupció de les relacions socials presencials, encara és més urgent recordar el caràcter comunicatiu i comunicador de Jesús i de la nostra vida cristiana. Vetllem perquè la comunitat se sàpiga i senti així.

· Activitats i formació en temps de pandèmia: En temps de pandèmia és evident que l’activitat de la parròquia es pot veure obligada a reduir-se. Malgrat tot, hauríem de fer tot el possible perquè la parròquia no donés el testimoni de tancament absolut i còmode. El missatge és: «no podem fer res, però estic atent a vosaltres, em preocupeu, la parròquia prega, pensa, us acompanya amb allò que pot».

· Créixer en la dimensió celebrativa en temps de pandèmia: És possible? Semblaria que no, però la pandèmia, com tota crisi, és una cruïlla, un kairós. Podem créixer en la unitat Litúrgia-Vida, en la vivència de la Eucaristia com a testimoniatge i missió, podem implicar més parroquians en els treballs de preparació de les celebracions, etc.

Cartell Objectiu Diocesà 2020-2021 Per créixer més

Material Objectiu Diocesà 2020-2021 en pdf

Material Objectiu Diocesà 2020-2021 en ppt

Suport al material Objectiu Diocesà 2020-2021 en ppt

Arxiu