El bisbe Agustí Cortés, en nom seu i de tota la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, es congratula pel nomenament com a bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de Barcelona de Mn. David Abadias, prevere de la Diòcesi de Terrassa. Són bones notícies per a l’Església local i universal, que ens agermanen més com a Província Eclesiàstica de Barcelona, en l’alegria i l’acció de gràcies a Déu pel nou pastor.

Et recomanem