El dissabte 9 de desembre de 2023, a les 5 de la matinada, ha mort, a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, el bisbe emèrit de Girona, Mons. Carles Soler Perdigó, als 91 anys d’edat, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. La missa exequial tindrà lloc aquest dimarts 12 de desembre, a les 11 del matí a la Catedral de Girona i estarà concelebrada pel bisbe Agustí. El mateix dia hi haurà instal·lada, a la catedral, una capella ardent, que estarà oberta de 9 a 10.30 h.

Nomenat bisbe de Girona el 30 d’octubre de 2001, va prendre possessió de la diòcesi el 16 de desembre de 2001. Fins aquell moment, exercia de bisbe auxiliar de l’arquebisbat de Barcelona. Després de set anys al capdavant de la diòcesi de Girona, el 16 de juliol de 2008 el Papa va acceptar la seva renúncia en haver complert els 75 anys, nomenant Mons. Francesc Pardo com a nou bisbe de la diòcesi. Des de la seva jubilació episcopal, i fins fa pocs mesos, col·laborava periòdicament amb les parròquies de l’arxiprestat de Banyoles.

Perfil biogràfic de Mons. Carles Soler i Perdigó

Nascut a Barcelona el 12 de setembre de 1932. Realitzà els estudis de Perit mercantil, i després estudià Humanitats i Filosofia al Seminari de Barcelona. Llicenciat en Teologia (1961) i en Dret Canònic (1972) per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Fou ordenat prevere a la Capella del Col·legi Espanyol de Roma el 19 de març de 1960.

El 16 de juliol de 1991 fou nomenat bisbe titular d’Anglona i Auxiliar de Barcelona i rebé l’ordenació episcopal el dia 22 de setembre de 1991 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Com a Bisbe Auxiliar de Barcelona exercí els càrrecs de Vicari General i Responsable de la Demarcació Episcopal del Vallès (1991-2001).

Va ser nomenat bisbe de Girona el 30 d’octubre de 2001. Prengué possessió de la diòcesi el 16 de desembre de 2001.

El 16 de juliol de 2008 li fou acceptada la renúncia, passant a ser bisbe emèrit de Girona.

Va ser Secretari General del Concili Provincial Tarraconense (1992-1996).
A la Conferència Episcopal Espanyola formà part de la Comissió Episcopal del Clergat, va ser President del Comitè per al Diaconat Permanent (1992-2001), membre de la Comissió Episcopal de Pastoral i responsable de Turisme, Santuaris i Pelegrinatges (2001-2008 ). A la Conferència Episcopal Tarraconense va ser President del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Turisme i Santuaris.

Et recomanem