Demà dimecres, 17 de febrer, inicia el temps litúrgic de la quaresma. El signe visible és la imposició de la cendra, per simbolitzar el camí de conversió que durarà 40 dies, fins la passió, mort i resurrecció de Jesús. La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va publicar el 12 de gener 2021 una nota en què explica les lleugeres modificacions del ritu del Dimecres de Cendra, adaptant-se a les mesures de seguretat sanitàries establertes en aquest temps de pandèmia.

Tal com es llegeix en la nota, signada pel cardenal Robert Sarah, prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments des del 2014, pronunciada l’oració de benedicció de les cendres i després d’aspergir-les, sense dir res, amb l’aigua beneïda, el sacerdot es dirigirà als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels, la fórmula del Missal Romà: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli», o bé: «Recorda’t que ets pols i a la pols tornaràs».

Després, el sacerdot es netejarà les mans i es posarà la màscara per protegir el nas i la boca. Posteriorment, imposarà la cendra a tots els que s’acostin a ell o, si és oportú, s’acostarà als fidels que estan drets, romanent al seu lloc. Així mateix, el sacerdot prendrà la cendra i la deixarà caure sobre el cap de cada un, sense dir res.