“Espera i actua amb la creació” és el tema de la Jornada de pregària per la cura de la creació, que se celebrarà el proper 1 de setembre. Fa referència a la carta de sant Pau als Romans 8,19-25, on l’apòstol aclareix el que significa viure segons l’Esperit i es concentra en l’esperança certa de la salvació per mitjà de la fe, que és vida nova en Crist.

Tot el missatge es pot llegir al web: www.tarraconense.cat

Et recomanem