Per segon any, la Conferència Episcopal Tarraconense publica una Memòria que recull en el seu conjunt l’acció de l’Església en els deu bisbats amb seu a Catalunya, que estan agrupats en dues províncies eclesiàstiques: la primada de Tarragona i la de Barcelona. Amb les seves 2.113 parròquies, congregacions religioses i una quantitat de moviments i associacions laïcals, fan present l’amor de Déu en el món amb la generosa donació del seu temps i les seves capacitats. Aquesta entrega desinteressada recollida en xifres, referents a l’exercici de l’any 2018, se sintetitza de forma gràfica en la segona Memòria editada per la Conferència Episcopal Tarraconense.

La memòria explica resumidament les activitats en el terreny de l’anunci de la Bona Nova, de les celebracions, de l’acompanyament, de l’ensenyament i del servei, amb dades relatives a cada àmbit. Tota aquesta activitat de l’Església es realitza gràcies al temps lliurat i a les aportacions de milers de persones. La major part d’aquestes aportacions es rep a través de les col·lectes, subscripcions i donatius directament lliurats a les parròquies o institucions eclesials, mentre que una altra part es rep indirectament dels contribuents a través de l’Assignació Tributària.