El dilluns 22 de gener passat, a la Casa de l’Església, va haver una nova reunió del Servei d’atenció a les víctimes d’abusos de la nostra diòcesi. La nova coordinadora és l’advocada Matilde Gala (al centre de la imatge), que substitueix Mn. Josep Maria Domingo, vicari general i rector de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

A la reunió van assistir Mn. Joan Pere Pulido, secretari general i canceller del bisbat; Laura Giménez, psicòloga; Matilde Gala, advocada i Mn. Albert Manich, diaca de la parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat.

Tal com marcava l’ordre del dia, el primer punt va ser presentar Mn. Albert Manich i donar-li la benvinguda a l’equip del Servei d’atenció a les víctimes d’abusos. Seguidament, es va nomenar Matilde Gala com a coordinadora del Servei en substitució de Mn. Josep Maria Domingo.  

La nostra diòcesi vetlla per evitar qualsevol tipus d’abús i ho fa a través de l’Oficina de Protecció als menors del nostre bisbat

A continuació, la psicòloga Laura Giménez va presentar un resum pedagògic que, juntament amb altres documents i materials audiovisuals dels quals disposa ‘l’Oficina de Protecció als Menors’ del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, es farà arribar a totes les parròquies, centres docents religiosos, associacions i fundacions de la diòcesi, per tal que els rectors o delegats responsables el facin extensiu als agents de pastoral que tinguin tasques docents com: catequesi, esbarjo, colònies, sortides culturals o qualsevol altra activitat amb menors i persones vulnerables.

L’objectiu del qual es convocar tots aquests agents a sessions informatives i formatives per assegurar i fer efectiva la implementació del Protocol marc de prevenció i actuació en cas d’abusos a menors i el seu ‘Manual de bones pràctiques’ davant l’abús sexual de menors i persones vulnerables.

Cal recordar el decret signat pel bisbe Agustí Cortés per tal que s’implementi a tota la diòcesi.

Et recomanem