En aquest sentit, s’està elaborant una guia interna d’actuació davant els casos eventuals de denúncia d’abús que arribin a la nostra diòcesi per fer més ràpida i eficaç l’actuació que requereixi el possible cas sotmès.

D’altra banda, l’equip que forma part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la nostra diòcesi, ha tractat la necessitat de fer un seguiment de l’acollida del protocol i del “Manual de Bones Pràctiques davant l’abús sexual de menors i persones vulnerables (edició 2023)”. Cal recordar que aquest material està adreçat a tots els agents de pastoral que atenen persones vulnerables i que treballen amb menors.

Amb la mateixa finalitat de seguir formant-se, cinc persones del nostre bisbat assistiran, el proper 19 d’abril passat, a la 6a Jornada formativa que impartirà, a Madrid, la Conferència Episcopal Espanyola.

Et recomanem