El 15 i 16 d’abril passats, va tenir lloc, a la Casa de l’Església, la Reunió del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics i la Reunió del Col·legi de Consultors, dos òrgans molt importants pel funcionament de la nostra diòcesi.

Entre els temes dels quals van tractar, va haver-hi el tancament de l’exercici de 2023 i l’aprovació dels pressupostos. D’altra banda, es va plantejar la viabilitat dels immobles i el futur dels recursos econòmics del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Tant el Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics, com el Col·legi de Consultors, són organismes productius pensats en la realitat quotidiana de les parròquies i les comunitats cristianes de la diòcesi.

Les dues reunions van tenir un caire de visió de futur i van ser molt productives.

Et recomanem