Un component important de la visita ad limina són les celebracions litúrgiques a les basíliques majors de Roma, a més de les reunions amb les diverses institucions vaticanes i sobretot, l’audiència amb el Sant Pare. Fem un repàs a les eucaristies celebrades en les quatre basíliques romanes.  

El primer dia de la visita ad Limina Apostolorum, va tenir lloc la primera missa celebrada a l’altar de la Tomba de Sant Pere, presidida pel cardenal Omella, arquebisbe de Barcelona. En el moment de l’homilia, el cardenal va contextualitzar la celebració d’aquesta manera: el primer acte de la visita ad limina situa els bisbes davant la figura de sant Pere i al final de la visita, es trobaran amb el seu successor actual, el papa Francesc. I interpel·lava els seus germans en l’episcopat: «Què ens diria avui Pere? Ens diria “fieu-vos de Crist”», convidant els presents a créixer en aquesta actitud.  

Dimarts 11 de gener, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va presidir la missa a la basílica de Sant Joan del Laterà, referida per ell com «mare i cap de totes les esglésies de la ciutat i del món» i va aprofitar per fer-ne un resum històric del temple. Més tard i dirigint-se a la resta de prelats, els va demanar que es preguntessin «si la nostra força com a pastors, com a Poble de Déu, com a Església Universal prové sempre de la riquesa alliberadora de Jesús», posant èmfasi en el fet que és necessari saber «posar les nostres mans al servei de la profunditat de l’Església fundada pel propi Senyor i que descansa en Ell».  

L’eucaristia del dia 12 de gener va tenir lloc a Santa Maria la Major, en concret a l’altar de Santa Maria, Salus Populi Romani. Presidida per l’arquebisbe de València, el cardenal Cañizares, va posar en relleu “l’emoció de celebrar en aquesta basílica de santa Maria, mare de Jesús i mare de l’Església”. En presència de la maternitat de Maria, assenyalava que, “el Fill de Déu s’ha fet home en ella i per obra i gràcia de l’Esperit Sant. Avui nosaltres som dispensadors d’aquesta gràcia”. 

La jornada d’avui, 13 de gener, ha començat amb l’eucaristia presidida per Mons. Joan Planelles, a la basílica de Sant Pau Extramurs. En aquesta homilia, l’arquebisbe de Tarragona, ha remarcat el valor catequètic en referència a la història de la salvació de la façana de la basílica, i del seu interior, adornada amb els medallons dels papes, «però voldria fer esment de la icona de l’absis, que representa a Crist que ens està jutjant a tots i als peus de Crist, molt petit, està el papà Honorio que és qui va encarregar l’obra. Tot això ens ensenya la grandesa de la gràcia de Déu lliurada per Jesucrist, com va ser explicada per sant Pau, i alhora ens reporta la nostra petitesa. Portem els nostres tresors en atuells de fang». Mons. Joan Planelles també ha manifestat que, «és el moment de pensar en la nostra petitesa».