El 19 de setembre passat, al migdia, es va celebrar a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2023-2024 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), que integren la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis, que el va presidir el Gran Canceller de l’AUSP, el cardenal Joan-Josep Omella, i al qual van assistir els bisbes de les diòcesis catalanes. 

Després de presentar la memòria del curs 2022-2023, el Dr. Joan Torra i Bitlloch, nomenat el 6 de juliol passat pro-rector de l’AUSP en substitució del Dr. Armand Puig i Tàrrech, que el 5 de juny va ser designat pel papa Francesc president de l’AVEPRO, l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’ensenyament en les Universitats i Facultats eclesiàstiques, va iniciar el seu parlament donant les gràcies al seu predecessor per la tasca realitzada al capdavant de la institució i al cardenal Omella per la confiança dipositada en ell per desenvolupar el càrrec –i continua essent degà de la Facultat de Teologia-. 

El Dr. Torra va informar també de l’elaboració del Pla Estratègic per a les quatre Facultats de l’AUSP: la Facultat de Teologia, la de Filosofia –que aquest curs ha reprès la seva nova singladura en la dimensió eclesiàstica-, la d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí i l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis. Aquest Pla escriu la missió de la institució, la visió que té de la seva situació i el seu posicionament institucional.  

El Dr. Joan Torra va explicar que tota aquesta tasca es desplega també en els centres i les càtedres que hi ha erigides i que arriba al territori a partir de diverses institucions acadèmiques: el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM), afiliat a la Facultat de Teologia de Catalunya, i cadascun dels Instituts Superiors de Ciències Religioses, el de Barcelona, el de Girona, el de Lleida, el de Mallorca, el de Tarragona i el de Vic, on duen a terme “una feina encomiable de donar raó de l’esperança que tenim”. 

Lliçó inaugural del Dr. Joan Torra i Bitlloch dedicada al Concili de Nicea de l’any 325 

La lliçó inaugural del curs ha anat a càrrec també del professor de Patrologia de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC-AUSP) Dr. Joan Torra i Bitlloch, que ha dedicat al primer concili ecumènic convocat per l’emperador Constantí, el de Nicea, de l’any 325. I ho ha fet tot recordant que el 2025 es compliran 1.700 anys de la seva celebració. 

L’acte l’ha tancat el cardenal de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP, Joan-Josep Omella. 

Et recomanem