Amb el lema ‘Orar, la vida i la misión’ va tenir lloc, els dies 28 i 29 de febrer passat, a Madrid, una trobada per empleats i voluntaris de les delegacions de missions de tot l’Estat.

Es van reunir unes 100 persones al voltant dels bisbes i de diferents missioners que van compartir les seves vivències en terres de missió. També la missió continua quan estan aquí, en les seves parròquies.

Segons l’encàrrec del papa Francesc, com a preparació del Jubileu 2025, cal intensificar la pregària, en aquest cas pels missioners i les seves comunitats. 

“L’Església va ser fundada per al món i la seva finalitat és evangelitzar. Tot cristià és missioner. Els missioners encarnen el rostre de l’Església. Missió i pregària tenen una causalitat recíproca”, ens recorda la nostra delegada de Missions, la Gna. Gràcia Navarro.

El testimoni és important en la missió, però també cal l’explicitació verbal del relat de l’Evangeli. 

El contingut moral, espiritual, antropològic i transcendent de l’Evangeli ha de ser el més adequat, el més significatiu per a la persona com a imatge de Déu. Atendre la necessitat espiritual de cada persona és el primer que ha d’atendre el missioner.

Hi ha diferents organismes que promouen activitats de conscienciació missionera OCSHA, ESCAM,CALM, MISSIÓ AMÈRICA…

Els missioners agraeixen a tothom els donatius que reben per poder tirar endavant l’anunci de l’Evangeli a arreu.

Et recomanem