El proper dissabte 11 de novembre tindrà lloc, a la Casa de l’Església, la 12a Trobada d’Animadors de la Litúrgia, organitzada per la Delegació de Litúrgia. Es tracta d’un encontre anual de totes les persones que col·laboren en les celebracions litúrgiques a les parròquies i comunitats de la nostra diòcesi.

El títol és “La importància de la música, per a la vida i per a la pregària litúrgica”. Aquesta sessió servirà per deixar constància que la música no és un luxe sinó un element que ens permet expressar-nos i comunicar-nos a nosaltres mateixos. En concret, en la celebració litúrgica, fomenta el sentit comunitari identificant-nos com a Poble de Déu. L’assemblea litúrgica amb la participació comuna en els gestos, aclamacions i cants manifesta la seva condició de Poble aplegat per a la lloança a Déu. Per aquest motiu, cal cercar l’excel·lència musical, això sí, tenint en compte les limitacions de cada parròquia.

L’objectiu d’aquesta trobada és oferir un espai de formació a aquests animadors en benefici de tota la comunitat. Tal com diu el Concili Vaticà II: “… Cal tenir molt en compte aquesta participació plena i activa de tot el poble. La litúrgia és, en efecte, la font primera i necessària, d’on els fidels treuen un esperit veritablement cristià; i, per això, els pastors d’ànimes els hi han d’encaminar constantment, en tota l’activitat pastoral, per mitjà d’una formació adequada.” (Sacrosanctum concilium 14). Igualment, el papa Francesc, va adreçar el 2022 una Carta apostòlica a tots els fidels laics sobre la necessitat d’una formació litúrgica seriosa i vital del Poble de Déu que duu per nom Desiderio desideravi.

Enguany, la xerrada anirà a càrrec d’Andreu Martínez o.s.b, monjo de Montserrat, que coordina les trobades d’animadors de cant de la litúrgia que es fan a l’Abadia montserratina.

La jornada comptarà amb la presència del bisbe Agustí a l’hora de la salutació i la pregària inicial.

Et recomanem