D’esquerra a dreta: Llum Mascaray, Miguel Ángel Hernández, Agustí Cortés i Miguel Romera

El passat 23 de novembre tres membres de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica van reunir-se amb el bisbe Agustí, en una estona de diàleg molt enriquidora, propera i profunda. Llum Mascaray i Miguel Romera són membres de la Comissió diocesana de la GOAC de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat i Miguel Ángel Hernández actualment és membre de l’Equip de Pastoral Obrera de Sant Boi de Llobregat.

La coneixença entre el bisbe Agustí i els representants del moviment apostòlic del món obrer fundat pel vilanoví Guillem Rovirosa –actualment en procés de beatificació– ve des de la seva arribada al naixent Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i per això la trobada va ser molt afable, amb l’intercanvi de reflexions, preguntes, informacions, etc al voltant de la vida i les actuacions de la GOAC. La Germandat fa seva la missió de portar el manament nou de Jesús als centres de treball i barris obrers amb els reptes del món actual, essent especialment actius en el sector de la dona i la família obrera i en el de la defensa d’allò públic, com ara el sistema públic de pensions.

En aquest marc, es van repassar les diverses activitats realitzades durant l’any de celebració del 75è aniversari de la GOAC, des de novembre 2020 fins al novembre 2021, destacant en aquest tram final l’eucaristia a la Basílica de Santa Maria del Mar del dia 10 d’octubre.