La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) acaba de publicar la darrera edició de l’informe ‘Per donar llum’. Aquest informe es basa en el treball de les Oficines diocesanes de protecció de menors i inclou informació sobre els casos d’abusos recollits als tribunals eclesiàstics, als tribunals civils i als mitjans de comunicació. En aquest text s’hi integren també aportacions i recomanacions de l’informe del Defensor del Poble, presentat el mes d’octubre passat, i de l’Informe-Auditoria elaborat pel despatx de Cremades & Calvo Sotelo, lliurat formalment aquesta setmana.


Aquest informe ‘Per donar llum’, elaborat per la CEE, fa un recorregut sobre la realitat dels abusos a l’Església i a la societat des de diversos punts de vista (eclesial, històric, sociològic i legal). És el document més complet dels publicats fins ara, ja que ofereix un estudi històric de la situació dels abusos sexuals a la societat i a l’Església, un estudi detallat de les denúncies rebudes; una anàlisi crítica de les mesures adoptades per l’Església Catòlica a Espanya i una recopilació de les Observacions i Recomanacions rebudes i que la Conferència està estudiant per integrar al seu Pla de Reparació Integral les Víctimes d’Abusos.

A més a més de tenir com a referència aquestes dades recollides als organismes de la CEE, aquest informe recull les aportacions de tots els altres estudis realitzats fins avui sobre els abusos sexuals comesos contra menors, tant a l’Església com a la societat. Es tracta d’oferir una mirada complexiva a una realitat dolorosa que ha fet i fa patir tantes persones i institucions.

Una part fonamental d’aquest estudi es recolza en l’auditoria legal i institucional lliurada el dia 16 de desembre passat pel despatx Cremades & Calvo Sotelo i en els seus avenços oferts amb anterioritat. A més a més, s’han estudiat i s’han incorporat les aportacions més rellevants de l’informe presentat pel Defensor del Poble el mes d’octubre passat.

D’altra banda, per conèixer la realitat dels abusos a la societat, s’han utilitzat dades ofertes pel Ministeri fiscal, pel Ministeri de l’Interior, per la Fundació ANAR i per l’ONG Save the Children, així com dades de diverses investigacions sociològiques realitzades a l’àmbit acadèmic sobre els abusos sexuals.

La diversa metodologia emprada en els estudis paral·lels sobre el tema i el fet que, fins ara, no comparteixen informació entre si, fa necessari que no s’ofereixin les dades agregades de casos, ja que en transferir-se les dades recollides pels diversos informes, fa que resulti molt probable l’existència de casos que s’hi han incorporat, dues, tres o fins i tot quatre vegades. Conèixer cada cas, és conèixer cada persona, cada història, cada patiment, i aquesta ha estat la finalitat de l’informe ‘Per donar llum’.

La recepció de l’auditoria legal de Cremades & Calvo Sotelo i la publicació d’aquesta darrera edició no suposa cap punt final. ‘Per donar llum’ és un informe viu, que seguirà recollint dades, documents, informes i publicant-ne les conclusions. El que s’ha presentat suposa una llum al món fosc dels abusos sexuals a menors, però sempre quedarà feina per fer.

Per llegir l’informe sencer: https://www.conferenciaepiscopal.es/el-cardenal-omella-recibe-el-informe-de-la-auditoria-encargada-a-cremades-calvo-sotelo/

Et recomanem