La Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) promou la innovació i la recerca en matèria de diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i l’impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.

Mitjançant les convocatòries RELIG des de l’any 2014 la DGAR dona suport a projectes de recerca, i a través de les jornades anuals RELIG promou la reflexió des de la vessant teòrica i pràctica, combinant ponències, projectes de recerca i experiències pràctiques impulsades per les administracions públiques i el teixit associatiu religiós.

Enguany es proposa destinar les jornades RELIG 2023 a debatre i reflexionar sobre com el català pot esdevenir una llengua de diàleg de les religions i contribuir a la cohesió social.


Les jornades RELIG 2023 s’estructuren en tres blocs.

Objectius

  • Reflexionar sobre l’impacte i els reptes que suposa la diversitat religiosa en l’àmbit del foment del català.
  • Fer difusió del projecte de recerca sobre aquesta matèria i de recursos i experiències dutes a terme en l’àmbit del foment del català per part de les administracions públiques i les confessions religioses.

Les jornades tindran lloc el 7 i el 8 de novembre de 2023 a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Les inscripcions a les 3 jornades són compatibles i independents. 

Més informació: https://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/09-jornades-relig-2023

Et recomenem