La vida contemplativa: Llum en el camí sinodal” és el lema aquest any de la Jornada Pro Orantibus, Jornada que recorda els germans i germanes de vida contemplativa, do que la nostra Església vol commemorar. Custodis i testimonis de realitats fonamentals per al procés sinodal que el papa Francesc ens ha invitat a realitzar.

No podem oblidar-nos que aquestes persones també són profundament sinodals, per la seva arrel carismàtica; ja que són portadores d’una experiència sinodal capaç d’encoratjar la sinodalitat en altres. L’oració ininterrompuda dels contemplatius, oberta a la Paraula de Déu, posa sota el signe de la gràcia tots els nostres esforços sinodals.

La vida contemplativa ens continua apropant la llum de la Santa Trinitat perquè tot el poble de Déu, en ple camí sinodal, la faci arribar amb alegria arreu del món.

Preguem avui per tants germans i germanes nostres que viuen, preguen i porten la missió del Senyor en tants monestirs escampats pel món. Admirem-los, demanant que el Senyor els guardi i els faci brillar enmig nostre.

A la nostra diòcesi hi ha una norantena de monjos i monges de vida contemplativa en quatre monestirs: un de masculí, el dels benedictins de Montserrat, i tres femenins, que corresponen a les benetes de Montserrat, les carmelites de Vilafranca i les clarisses de Vilanova.

Et recomenem