La Trobada de visitadors voluntaris de la Pastoral de la Salut es va realitzar el dissabte 21 d’octubre passat, a la Casa de l´Església. Aquest any els temes van servir per tenir més recursos davant la persona malalta que vol morir i per conèixer les influències de les creences religioses i espirituals en la salut.

“Viuen més les persones que tenen fe? Aquest va ser el títol de la primera conferència que va fer el professor David Lorenzo Izquierdo. Professor de l’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull). Lorenzo va destacar el valor de l’espiritualitat i especialment de la pràctica espiritual o religiosa en tenir una millor salut i viure més anys. Això no són simples intuïcions sinó també les dades dels estudis científics. Si bé no es pot parlar de relacions causa-efecte, els estudis mostres clares correlacions entre la pràctica religiosa i menys malaltia i més esperança de vida. A més a més, cal tenir més consciència que l’atenció a les necessitats espirituals formen part d’una correcta atenció integral a la persona malalta.

Maria Guerrero Torrelles, Dra. en infermeria i Coordinadora assistencial de CUIDES (Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives) de la Universitat Internacional de Catalunya, va fer una exposició sobre “Què fer quan el malalt vol morir?”. Un tema important i difícil que cal afrontar amb serenor i atenció, sense fugir. Guerrero va insistir en la necessitat d’estar atent quan el pacient parla de la mort i més si la desitja, dedicant temps a escoltar al malalt i detectar les causes que poden preocupar-li.

La jornada es va desenvolupar amb una presència activa dels participants i una gran satisfacció pel nivell i la claredat de les explicacions.

Et recomenem