Aquest dissabte 25 de novembre, al Seminari Conciliar de Barcelona, tindrà lloc la Jornada de Pastoral de la Salut organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) . Cal omplir el formulari i adjuntar el comprovant d’haver fet l’ingrés dels 15 euros de la inscripció.

HORARI
9.30 h

Inscripció i lliurament del material

10.00 h

Pregària i obertura de la jornada
Mn. Joan Bajo Llauradó, director del SIPS
Dra. Carmen Benito Sevillano, directora del Secretariat diocesà de Pastoral de la Salut de Barcelona

10.15 h

Ponència: Acompanyament als pacients en Salut Mental des de la humanització
Sr. Alejandro Rocamora Bonilla, psiquiatra. Professor col·laborador de la Fac. de Psicologia de UPC i del CEHS. Soci Fundador de la Societat Espanyola de Suïcidologia.

11.30 h

Cafè-Break

12.00 h

Ponència: Acompanyament espiritual i pastoral en la Salut Mental
Sr. Gerardo Dueñas Pérez, sotsdelegat de Pastoral de la Salut de l’Arquebisbat de Madrid. Capellania Hospital Psiquiàtric de Madrid. Direcció de la Comissió de Salut Mental de la CE

13.30 h

Cloenda.
Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa i responsable de la Pastoral de la Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense

La transferència s’ha de fer al compte corrent de Banc de Sabadell ES38 0081 0088 1500 0264 3973. Per fer la inscripció cal clicar en les lletres blaves del fulletó on posa “Jornada SIPS”.

Et recomanem