Aquesta celebració, que té lloc el proper diumenge 15 de gener, és una escola de formació en la fe i en la missió per als nens de tot el món. “Un per a tots i tots per a Ell” es el lema de la propera Jornada, un dia important en el que els infants estan convidats a ajudar els altres infants, especialment els que no tenen allò necessari per viure o no coneixen Déu. Ells, com a petits missioners, poden ajudar-los amb la pròpia oració i la seva col·laboració.

La temàtica triada per al 2023 ens remarca el significat de la unitat, la comunió i el testimoniatge, inspirant-se en la pregària de Jesús: «No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat» (Jn 17, 20-21).

En un món dividit per l’odi, les guerres, les diferències i les enveges, els cristians mantenim la unitat. Ens ajudem, ens perdonem i mostrem a la gent que un altre món és possible. Tenim una responsabilitat amb els nostres iguals i tots som indispensables per a Déu. Jesús va triar als apòstols, tots molt diferents. Avui, Jesús continua triant a persones com tu i com jo. Cadascun dels nostres noms està escrit en la “llista”. Ell t’ha cridat i t’ha triat a tu.

Aquí està la clau de l’assumpte: comunió i evangelització. Una comunió per a congregar-se i una comunitat per a desplegar-se i portar la Bona Notícia del Regne fins a l’extrem de la terra. L’obra de l’evangelització no la pot realitzar una persona aïllada, un grup o una Església sense comunió. Romandre units pel nostre propi bé i també pel dels altres, perquè només si romanem units el món creurà.

Et recomanem