És una proposta del papa Francesc, realitzada ahir, al final de l’audiència general. Avui, cobra encara més sentit.

«Sento un gran dolor en el meu cor, per l’empitjorament de la sitació a Ucraïna. Malgrat els esforços diplomomàtics de les darreres setmanes, s’estan obrint escenaris cada cop més alarmants». Eren les paraules del papa Francesc al final de l’audiència general dels dimecres, on feia una crida a creients i no creients, per tal d’unir-se en pregària per la pau en aquell país el proper dia 2 de març, dimecres de cendra, primer dia de la Quaresma. Avui, amb la precipitació dels esdeveniments esdevinguda aquesta matinada, resulta encara més urgent aquesta crida a la pau a fi que, com deia el papa, els responsables polítics «facin un seriós examen de consciència davant Déu, que és Deú de la pau i no de la guerra; que és el Pare de tots, no només d’alguns; que vol que siguem germans i no enemics. Prego totes les parts implicades que s’abstinguin de portar a terme qualsevol acció que pugui causar encara més sofriment a les poblacions, desestabilitzant la convivència entre les nacions i desprestigiant el dret internacional».

Et recomenem