El dijous 11 d’abril passat, es va presentar, a l’església de Sant Pau del Camp de Barcelona, el llibre, editat per Jordi Breu, sobre el bisbe Joan Carrera Plana (1930-2008). El llibre es titula “Mireu els lliris del camp. Joan Carrera un testimoniatge de fe” i és un recull de molts testimonis sobre la persona del bisbe ara que fa 15 anys del seu traspàs. El llibre glossa diverses i múltiples facetes de la personalitat tan polièdrica del bisbe Joan Carrera. De la nostra diòcesi van assistir-hi, el vicari general, Mn. Josep M. Domingo, i el delegat per al catecumenat, Mn. Ricard Hernández, entre d’altres.

La presentació fou a càrrec de la mantenidora i periodista Teresa Pou, de l’editor Eduard Fornés, de Mn. Jaume Aymar, i dels també periodistes Antoni Bassas i Marcel·lí Joan. Hi van assistir el bisbe auxiliar de Barcelona David Abadias, que va cloure l’acte en nom del Cardenal Joan Josep Omella, i l’arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, i hi havia un gran grup de personalitats de la societat catalana encapçalades per l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i altres persones del món eclesial, cultural i polític català.

Les paraules de Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera i recopilador del llibre:

“Amb motiu del 15è aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera, al Memorial Bisbe Joan Carrera ens vam plantejar l’opció de fer un llibre amb què se’l pogués homenatjar. Així va néixer aquest llibre, de la voluntat de mantenir viu el record i el pensament del bisbe Joan Carrera i Planas, bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona. I posant atenció especial en aquelles vivències personals viscudes per les persones que el van conèixer i van col·laborar amb ell al llarg de la seva vida.

Eren moltes les persones que ens anaven explicant detalls de moments viscuts al costat del bisbe Joan. Molts començaven amb el “recordes quan…” , “aquell dia….”, “i quan va pujar en aquella llarga escala a rentar-li la cara al sant!”… i tants i tants records.

I així ens vam anar posant-nos en contacte amb persones que hi van tenir tracte i que en moltes ocasions vam tenir ocasió de parlar amb ells i elles sobre la personalitat del bisbe Joan. El resultat s’ha reunit en una garba de textos escrits per persones que hem conegut el bisbe Joan en diversos moments de la seva vida i que no només l’hem conegut, sinó que hi vam col·laborar en tasques pastorals, litúrgiques, culturals, socials… Hi vam parlar durant llargues i profitoses estones, amb fructíferes converses. Ens vam deixar aconsellar per les seves paraules, sempre encertades. Ens va ensenyar a estimar i a servir l’Església tal com ell ho feia cada dia.

Amb qui, estant al seu costat, hem après a conèixer millor Jesús, a entendre millor l’Evangeli. Amb qui vam aprendre a acollir amb el cor obert l’immigrant. Amb qui vam aprendre a ajudar activament el necessitat. Amb qui vam riure en escoltar aquella anècdota viscuda o acudit que explicava amb aquell humor fi, intel·ligent, i ho feia amb aquella mirada de murri. Amb qui ens va mostrar com estimar Catalunya i defensar-la davant de les injustícies. Per a moltes de les persones entrevistades, el seus records del bisbe Joan són un preuat tresor.

En aquest llibre trobareu, doncs, les vivències d’un grup de persones de diferents edats, de diferents llocs, que tenen en la seva memòria records ben vius de moments significatius viscuts amb el bisbe Joan. I que han conservat en la seva memòria com aquell qui guarda un preuat tresor.”

Et recomanem