Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i Jornada de les Vocacions Natives.

El proper diumenge, 3 de maig, el quart del temps pasqual, és a dir, Diumenge del Bon Pastor, se celebra aquesta doble Jornada relacionada amb les vocacions, amb el lema: “Jesús viu i et vol viu” (descarrega’t el cartell).

Aquesta jornada contempla tres objectius:

  • La pregària, demanant al Senyor que continuï enviant vocacions a la seva Església. Podem fer-ho, per exemple, amb la pregària preparada per aquesta ocasió.
  • Promoure reflexions sobre la vocació cristiana. Ens pot ajudar el missatge del papa Francesc per aquesta Jornada, on ens suggereix quatre paraules per a reconèixer la crida del Senyor i la nostra resposta confiada: dolor, gratitud, coratge i lloança.
  • Promoure entre els fidels una col·laboració eficaç per les vocacions natives de les terres en missió, i obtenir fons i ajudes econòmiques pel sosteniment i formació d’aquestes vocacions.

En aquest vídeo tens una presentació d’aquestes jornades:

Per altra banda, s’ha ajornat novament la celebració del Dia del Seminari.

Aquesta jornada sempre té lloc el dia de sant Josep, 19 de març, o bé el diumenge més proper a aquesta data, allà on el 19 no és festiu. Davant la instauració de l’estat d’alarma per l’emergència sanitària, es va traslladar la celebració al diumenge 3 de maig, relacionant-la amb la Jornada de Pregària per les Vocacions. L’estat d’alarma encara vigent i la perspectiva incerta de com evolucionarà la situació en els propers mesos obliga a fer continus reajustaments i, a proposta de la Comissió Episcopal per al Clergat de la CEE s’ha decidit ajornar el Dia del Seminari al 8 de desembre 2020.