El dissabte 19 de novembre, a la Casa de l’Església i organitzada pel Secretariat de Fundacions i Associacions, es va portar a terme la IV Trobada amb els representants de les Associacions i Fundacions canòniques del nostre bisbat, amb la presència del nostre bisbe Agustí Cortés. 

La trobada va començar a 2/4 d’11 del matí amb una pregària inicial i la benvinguda del bisbe Agustí. Tot seguit va haver-hi la ponència a càrrec de Mn. Fco. Javier Sánchez Soto, Vicari Judicial de la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb el títol: “Entitats Canòniques i realitat sinodal”, en el que va anar desenvolupant el fet sinodal en les entitats canòniques i les dificultats que això comporta avui dia en la nostra societat, atenent als fins estatutaris de les mateixes. Un cop acabada l’exposició hi va haver un torn de preguntes on es van poder plantejar qüestions i aclarir dubtes. 

Després d’un descans, Mn. Rafael Sánchez, delegat de Protecció de Dades, va informar de diferents aspectes de la llei i com implementar-la, atenent a les diferents realitats de les entitats canòniques, així com diferents informacions del Secretariat. Es va acabar la trobada amb una pregària final.  

Aquesta trobada va ser una bona ocasió per fer visible el fet sinodal a través de les entitats canòniques, que amb els seus diferents àmbits i activitats fan present la realitat de l’Església a la nostra societat i són un element important d’evangelització.

Et recomanem