Els dies 28 i 29 de juny passats, a La Salle Bonanova, amb el títol de “La missió del responsable en la formació del catequista”, van tenir lloc les 23enes JORNADES DE RESPONSABLES DE CATEQUESI. Les Jornades, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catalunya (SIC), varen comptar amb la participació d’entre 60 i 70 responsables de Catequesi de Catalunya i les Illes. Entre els assistents hi havia catequistes laics, sacerdots i religiosos. La nostra diòcesi, la va representar la delegada de catequesi, Isabel Campmany.

La primera ponència duia el títol : «Elements fonamentals en la formació del catequista», va anar a càrrec de la Gna. María Granados, sotsdirectora de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado en la qual es va desenvolupar els elements de la formació que figuren al Directori de la Catequesi.

La segona ponència «Com fer arribar la formació als catequistes» va ser a càrrec de Mn. Antoni Elvira, delegat de catequesi d’Urgell, en la que es va desenvolupar els elements necessaris en la formació del catequista, la necessitat de la formació permanent i la planificació per part de les persones que en tenen la responsabilitat de seguir un pla de formació adient a les necessitats sempre canviants i apel·lant a la responsabilitat del propi catequista com a protagonista de la seva formació.

Finalment, la tercera  ponència «Fer catequesi, ser catequista» a càrrec de Mn. Xavier Romero, delegat de catequesi de Solsona, va detallar el procés per tal d’esdevenir catequista en el si de la comunitat que li encarrega aquesta tasca esclesial, i la formació inicial necessària per tal de dur a terme la missió.

Tant les ponències com els treballs en grups en els quals van poder canviar opinions i experiències, com en la convivència que s’esdevé, van ser molt profitoses i ben valorades per les persones que s’hi van aplegar. Sempre és un estímul veure com els catequistes es dediquen amb il·lusió renovada a la missió de la Catequesi tant d’infants com de joves i adults. Aquesta il·lusió amb la qual treballen ve  sempre il·luminada per l’Esperit que els condueix i els dona les eines necessàries per la construcció del Regne de Déu. 

Et recomanem