Trobada dels agents de les celebracions dominicals en absència de prevere

Data: 21 / març / 2013
Valoració d'un servei en marxa des de fa ja alguns anys

El passat dissabte 16 de març al matí va tenir lloc a la Casa de l’Església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat una trobada dels agents de les Celebracions Dominicals en Absència de Prevere del nostre bisbat.
Hi van participar 11 laics i laiques i una religiosa (val a dir que els diaques no hi estaven convocats), acompanyats del vicari general i de diversos preveres rectors de les parròquies on tenen lloc aquest tipus de celebracions, així com també els membres de la Delegació de Litúrgia del bisbat, que era la que convocava; al principi de la reunió també s’hi va fer present el bisbe Agustí.
Després de les presentacions, el delegat Mn.Xavier Aymerich va recordar la història d’aquestes celebracions al nostre bisbat, sobretot a partir del decret del senyor bisbe i de la publicació del ritual propi l’any 2006 (del qual precisament se n’ha publicat una 2ª edició el passat any 2012); també va recordar els criteris que cal tenir en compte a l’hora de realitzar-les.
A continuació el delegat va presentar el buidat de les enquestes contestades sobre el tema pels diversos arxiprestats del bisbat. Les dades més significatives és que actualment se celebren ADAP en 23 parròquies de 5 arxiprestats, concentrades principalment als arxiprestats de Vilafranca, Anoia, Piera-Capellades i Montserrat. La periodicitat varia entre 2 o 3 diumenges al mes (presidides en aquests casos sempre per un diaca) fins a 1 diumenge al mes o només puntualment o quan cal de forma excepcional. Aquestes celebracions són presidides per 4 diaques, o dirigides per 4 religioses i 22 laics (18 homes i 4 dones).
Després del descans, i un cop constatada la valoració positiva que de l’experiència en fan tant els propis agents com les comunitats i els rectors, els participants van mantenir un diàleg obert sobre diversos aspectes com la dificultat per entonar els cants, elaborar les homilies; es va demanar el suport dels rectors i del bisbat; i també es van suggerir algunes altres propostes de formació, tant per als propis agents com per a les comunitats.