Comunicació del bisbe Agustí en motiu de l'elecció del papa Francesc

Data: 14 / març / 2013

Vull manifestar, amb motiu de l’elecció i proclamació del nou papa Francesc i amb tota la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, la nostra comunió joiosa amb el successor de Sant Pere, Pastor de l’Església Universal.

Manifestem, alhora, el nostre agraïment per la seva acceptació generosa que és motiu de lloança a Déu Pare i d’acció de gràcies perquè l’Esperit Sant continua assistint-nos.

Convido a tots els diocesans, preveres, diaques, religiosos i religioses i laics i laiques a unir-nos en la pregària a Déu pel papa Francesc I, cridat a guiar l’Església, des de la seu de Roma, pels camins de la nova evangelització: que ajudi el poble de Déu a escoltar fidelment l’Evangeli i a fer-lo viu amb constància en la vida de cada dia.