Trobada de comentaristes bíblics interconfessionals

Data: 30 / novembre / 2019

"La paraula de Déu en la Bíblia"