Pelegrinatge interior

Data: 11 / desembre / 2019
Recés d'Advent dels seminaristes de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat

Què és la interioritat? És intimisme? És el mateix que espiritualitat? Per què és tan important per a la vida cristiana?… Aquestes van ser algunes de les preguntes que el bisbe Agustí Cortés va plantejar als seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona durant el recés que el 7 de desembre passat els va predicar a la Casa Santa Creu de Barcelona.

Tot partint de sant Agustí i del seu propi camí vocacional, el bisbe de Sant Feliu va proposar els seminaristes un singular pelegrinatge interior cap al jo profund, que la Sagrada Escriptura ha identificat amb el cor, és a dir, aquella interioritat que és la petjada de Déu en la Creació. La interioritat a la qual va apel·lar és aquell àmbit humà que s’escapa de la ciència, és la realitat de l’Esperit, la identitat més pregona de la persona, tot allò que no és reductible a la captació, anàlisi i tractament tècnic. «Torna’t sobre tu mateix i reconeix-te davant de Déu», va animar a fer tot citant al doctor de la gràcia, «perquè la veritat sobre Déu i sobre vosaltres mateixos només la trobareu en el vostre cor».

Davant del perill tan evident avui de superficialitat, de viure en la mera exterioritat, la proposta augustiniana suposa una recerca agosarada d’interioritat, però no per tancar-se sobre un mateix, sinó per sortir-ne per amor. Aquest és també el triple moviment de la vocació cristiana i, en particular, de la vocació sacerdotal, a la qual el bisbe va dedicar la seva segona meditació. «La vocació al ministeri sacerdotal només és possible des de l’àmbit de l’Esperit», va recordar, «la vocació no es pot donar ni discernir en l’exterioritat». I va afegir: «La vocació autèntica només es pot donar en l’hummus de la conversió. No és ni autoprojecció ni desenvolupament de les nostres qualitats, sinó la materialització de l’obertura per amor a l’amor gratuït de Déu. És lliurament per amor a Jesucrist en l’exercici de la caritat pastoral».

Aquest programa de sortida d’un mateix per amor és el que va recórrer sant Agustí. És el programa de l’àgape, de l’amor gratuït i universal de Déu, que tot prevere és cridat també avui a anunciar i transmetre, amb alegria, en el seu ministeri.