Nous candidats en ferm cap al presbiterat

Data: 29 / novembre / 2019
Quatre seminaristes de Barcelona i tres de Sant Feliu reben l’admissió als ordes de mans del bisbe Agustí Cortés

En una celebració senzilla, però amb una profunda càrrega eclesial, ahir dijous 28 de novembre, al Seminari Conciliar de Barcelona, el bisbe Agustí va  admetre als ordes sagrats set seminaristes: Sergio Adán, Alfons de Alarcón, Pau Manent, Andreu Salinas, Samuel Gutiérrez, Joan Francesc Cortès, i Josep Sellarés; els tres darrers, de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. D'aquesta manera, l'Església reconeix en ferm la seva vocació sacerdotal i acull públicament, i amb alegria, el seu compromís i disponibilitat.

La Capella Major del Seminari Conciliar de Barcelona es va quedar petita per acollir els presents: una trentena de ministres ordenats i més de tres-cents fidels procedents de les parròquies on els candidats han col·laborat pastoralment van voler acompanyar els nous admesos, tot manifestant amb la seva pregària i proximitat que la vocació reconeguda és una vocació eclesial i de servei.

«En l’acte de discerniment d’una vocació sacerdotal —va recordar en l’homilia el bisbe Agustí— és l’Esperit Sant mateix qui es reconeix Ell mateix en el candidat i en l’Església particular, tot convertint la seva crida en una veritable aventura de l’Esperit.»

El ritu es va completar amb la pregària de benedicció del bisbe sobre els set candidats: «Beneïu bondadosament aquests fills vostres que, pel sagrament de l’Orde, volen consagrar-se al vostre culte i al servei dels seus germans». I va concloure: «Concediu-los de perseverar amb fidelitat a la vostra crida d’adherir-se amb amor sincer a Crist sacerdot de rebre dignament l’ofici apostòlic.»

Amb l’admissió als ordes s’inicia una nova i decisiva etapa en la formació inicial d’aquests set aspirants al sacerdoci. La seva vocació ha estat reconeguda per l’Església, però la seva configuració amb Crist bon Pastor no ha fet més que començar. Cridats a conformar tota la seva vida al misteri de la Creu del Senyor, els set nous admesos als ordes sagrats afronten el futur des de la convicció que la seva vida els pertany cada vegada menys, ja que són cridats a lliurar-la, del tot i per sempre, al servei de Déu i dels germans.