Jornada de Germanor

Data: 7 / novembre / 2019
“Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur”

El proper diumenge, 10 de novembre, se celebra el Dia de l'Església Diocesana, o Jornada de Germanor. És una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola orientada a la sensibilització envers la coresponsabilitat de tots els fidels, que formem la família del Poble de Déu, per al sosteniment econòmic de l'Església. 

Al Full Dominical del proper diumenge, podeu trobar un article de l'ecònom diocesà, Mn. Rafael Galofré, DP, en el qual, entre altres coses, recorda el sentit de solidaritat i germanor que invocava ja sant Pau: 

Sant Pau a Primera de Corintis ho posa de manifest quan demana ajuda per a l’Església de Jerusalem que passava estretors : “Pel que fa a la col·lecta en favor del poble sant que hi ha a Jerusalem, seguiu també vosaltres les instruccions que he donat a les esglésies de Galàcia. Cada diumenge, que cadascú posi a part el que hagi pogut estalviar, i així, quan jo vingui, les col·lectes ja estaran fetes. Quan arribi, donaré cartes de presentació als qui vosaltres designareu i els enviaré a portar la vostra ofrena a Jerusalem. I, si convé que hi vagi jo mateix, faran el viatge amb mi” (1Co 16,1-4).


La Jornada de Germanor també dona l'oportunitat d'explicar la gestió econòmica de l'Església diocesana, és a dir, els ingressos obtinguts i les despeses suportades per desenvolupar la tasca conjunta del bisbat i les parròquies. Aquest exercici de retre comptes ve demanat pel dret canònic, ja abans de les actuals exigències de la Llei de transparència que es demanen per a totes les institucions. Es pot consultar a la revista LA NOSTRA ESGLÉSIA, en català i en castellà

www.portantos.es