Va tenir lloc dissabte 13 de novembre al matí, organitzada pel Secretariat Diocesà d’Associacions i Fundacions. Aquesta trobada no es va poder realitzar l’any passat per motiu de les restriccions sanitàries per la pandèmia i enguany hi ha hagut una bona assistència de responsables de les entitats.

Després de la benvinguda per part del director del Secretariat i la pregària inicial, el bisbe Agustí Cortés va fer una introducció a la jornada, recalcant la tasca que es porta a terme per part de les diferents associacions i fundacions i dels objectius i finalitats de cadascuna, en comunió amb l’Església diocesana i la missió evangelitzadora.

Tot seguit per via telemàtica hi va haver la conferència formativa a càrrec del Vicesecretari d’Assumptes Econòmics de la CEE, Sr. Fernando Giménez Barriocanal, amb el títol “Obligacions comptables i fiscals de les Entitats Canòniques”. Després de l’exposició del tema es va obrir un torn de preguntes per aclarir diferents conceptes.

En acabar la conferència i després d’un temps de pausa, es va fer una taula rodona on es van posar en comú les experiències viscudes durant aquest temps de pandèmia i les inquietuds per poder portar a terme els fins estatutaris de les entitats. Els assistents van remarcar el valor i la necessitat d’aquestes trobades que ajuden tant en l’àmbit formatiu com a conèixer les realitats i problemàtiques que viuen associacions i fundacions i la relació amb el Secretariat en la seva tasca d’ajuda i assessorament.