Enguany se celebra per primera vegada aquesta Jornada amb el lema  «Jo soc amb tu dia rere dia» (cf Mt 28, 20). Quan el papa ho va anunciar el passat 31 de gener va establir que se celebraria el quart diumenge de juliol, al voltant de la festivitat de sant Joaquim i santa Anna, els avis de Jesús. Davant la coincidència del 4t diumenge de juliol amb la solemnitat de l’apòstol sant Jaume, la celebració de la Jornada aquest any es trasllada al dilluns 26, coincidint plenament amb el record de Sant Joaquim i santa Anna.

El lema «Jo soc amb tu dia rere dia» que inspira el missatge del papa Francesc per a la Jornada vol expressar la proximitat del Senyor i de l’Església a la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia. També és una promesa de la proximitat i l’esperança que mútuament, joves i grans, poden expressar-se els uns als altres, sense oblidar la missió evangelitzadora, d’anunci, de pregària i de guiatge de la gent gran i els avis vers els joves.

Quines són, en síntesi, les indicacions pastorals del papa per aquesta Jornada?

  • Visitar les persones grans que estan soles. És un gest de tendresa d’una Església en sortida.
  • Preparar la jornada amb les persones grans.  Que se sentin protagonistes, que rebin el missatge del Sant Pare i es pregui per elles.
  • Preparar la jornada amb els joves, ells són l’alegria de la gent gran i poden difondre els continguts de la jornada emprant el hashtag #IamWithYouAlways
  • Fer memòria dels difunts durant la pandèmia llegint els seus noms, que estan inscrits al cel, i encenent una espelma en el seu record.
  • Indulgència plenària per totes les persones grans que participin en una de les misses celebrada amb motiu de la Jornada i tots aquells que visitin una persona gran que viu sola.

Més materials a la plana web de la Delegacio diocesana de Família i Vida.