El proper diumenge 12 de maig, a la nostra diòcesi, s’escau la celebració de l’Ascensió del Senyor i coincideix amb la 58a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El missatge que ha adreçat el papa Francesc amb motiu d’aquesta jornada de 2024 es titula ‘Intel·ligència artificial i saviesa del cor: per a una comunicació plenament humana’.

Hem de saber comunicar amb claredat i transmetre un missatge objectiu i creïble en tots els àmbits de la nostra societat. Els preveres, religiosos i els laics hem de procurar anar a les fonts fidedignes de qualsevol notícia per transmetre-la amb objectivitat i transparència.

Un segon punt important, és saber estructurar bé el discurs que volem pronunciar i no caure al parany d’idees que, força vegades, ens enterboleixen i ens dificulten arribar a persones de diferents ideologies. Tots nosaltres tenim qualitats per aconseguir una bona comunicació entre les persones que ens relacionem, ja sigui a l’àmbit laboral, d’amistat, al familiar o a les comunitats cristianes.

Tal com ens diu el Sant Pare en el missatge d’aquest 2024, “l’evolució dels sistemes de l’anomenada intel·ligència artificial està modificant radicalment la informació i la comunicació i, a través d’elles, alguns dels fonaments de la convivència civil. És un canvi que afecta tothom, no sols els professionals. La difusió accelerada d’invents sorprenents, el funcionament i potencial dels quals són indesxifrables per a la majoria de nosaltres, suscita una sorpresa que oscil·la entre l’entusiasme i la desorientació i ens col·loca inevitablement davant preguntes fonamentals: què és, doncs, l’home? Quina és la seva especificitat i quin serà el futur d’aquesta espècie nostra anomenada homo sapiens, en l’era de les intel·ligències artificials? Com podem continuar sent plenament humans i orientar cap al bé el canvi cultural en curs?”.

“L’ús de la intel·ligència artificial podrà contribuir positivament en el camp de la comunicació si no anul·la el paper del periodisme damunt el terreny, sinó al contrari, li donarà suport; es valorarà la professionalitat de la comunicació, responsabilitzant cada comunicador; es restituirà a cada ésser humà el paper de subjecte, amb capacitat crítica de la comunicació mateixa.

Només junts creix la capacitat de discernir, vigilar, veure les coses a partir del seu compliment. Per a no perdre la nostra humanitat, cerquem la Saviesa que és anterior a totes les coses (cf. Sir 1,4), la que passant a través dels cors purs prepara amics de Déu i profetes (cf. Sv 7,27). Això ens ajudarà també a orientar els sistemes d’intel·ligència artificial a una comunicació plenament humana”, tal com diu el papa Francesc.

Que el Senyor ens ajudi a ser bons comunicadors de la seva Bona Nova, i, també, en tots els àmbits de la nostra vida.

Rebeu una salutació ben afectuosa,

Gerard Carrion Puig

Delegat de Mitjans de Comunicació

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Et recomanem