Les activitats programades al nostre bisbat, durant la 8a edició de la Setmana de la Bíblia, s’han pogut realitzar totes.  En destaquem dues.

La xerrada ecumènica va tenir lloc el dimarts 23 de gener, a les 20.30 h. Van fer l’explicació al verset «Manteniu-vos ferms en la meva Paraula» (Jn 8,31), el P. Antoni Pou i Muntaner, monjo del Monestir de Montserrat, i Jonatan Mega Fernández, pastor de l’Església Evangèlica dels Germans de Mataró. Aquest verset convida a prendre consciència de mantenir-nos, romandre i respirar la Paraula de Déu de forma profunda per poder avançar en el camí del seguiment. Al final, hi va haver un espai breu de diàleg entre els participants.

D’altra banda, el mateix dimarts 23 de gener, també va tenir lloc, a la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, la Celebració de la Paraula. L’acte tingué com a moment central la lectura comunitària del llibre d’Ester, de l’Antic Testament, que el van proclamar 8 lectors (4 es van alternar en el paper de narrador, i els altres 4 corresponien als diversos personatges: Ester, el rei, Aman, i un altre que feia el paper de tots els altres personatges). Abans de la lectura la professora Marisa Melero va fer una presentació introductòria del llibre bíblic. La celebració va començar amb un cant, i es va completar amb unes pregàries, el Parenostre i un altre cant final, amb el benentès que els dos cants eren salms, per tant també textos bíblics.

Et recomanem