El temps de la consulta també arriba al final, però no el diàleg amb el Poble de Déu

Divendres 31 de març del 2023 va concloure oficialment l’Etapa Continental: la segona etapa del procés sinodal i amb ella també el temps de la consulta a gran escala del Poble de Déu. Després de l´Etapa Local (diocesana i nacional), la inclusió d´un temps d´escolta, diàleg i discerniment entre les Esglésies d´una mateixa zona geogràfica ha significat una novetat d´aquest procés sinodal.

Aquesta nova etapa continental no s’ha limitat a la celebració de set assemblees continentals, sinó que ha estat un veritable procés d’escolta i discerniment a nivell continental, sobre la mateixa i única qüestió del procés sinodal en conjunt: Com es realitza avui als diferents nivells (del local a l’universal) aquest “caminar junts” que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la missió que li va ser confiada?

Aquestes set assemblees s’han realitzat des de principis de febrer fins a finals de març de 2023. Totes han estat veritablement eclesials, és a dir, representatives del Poble de Déu (bisbes, sacerdots, consagrats i consagrades, laics). El fruit dels seus debats està recollit al Document Final que cada Assemblea ha elaborat com a contribució als treballs de la primera sessió de l‟assemblea d’octubre del sínode dels bisbes (4-29 d’octubre de 2023). Es poden consultar els Documents Finals a la web oficial del Sínode, on es van penjant progressivament.

La conclusió de la consulta no significa la fi del procés sinodal del Poble de Déu, encara menys, la interrupció del diàleg entre l’Església Universal i l’Església Particular. Significa, més aviat, deixar les comunitats locals amb el desafiament de posar en pràctica aquestes “reformes sinodals” en la quotidianitat de la seva acció eclesial.

Et recomenem