Proclamació del Santuari del Sant Crist de Piera, 28 abril 2018

El Tríduum de preparació ja en marxa.

Demà 28 d’abril se celebra la Festa del Sant Crist de Piera i la renovació del Vot de Poble. En el marc de l’estat d’alarma que vivim per l’emergència sanitària del coronavirus, el Santuari del Sant Crist ha creat el seu canal Youtube per poder celebrar amb el poble fidel aquesta festivitat de tanta devoció a Piera i altres llocs, d’acord amb les actuals circumstàncies.

A través d’aquest canal podreu participar en les celebracions en diferit. A partir de l’hora que s’activarà, quedarà penjada cada celebració al canal per poder seguir-la a l’hora que mes convenient per a cada persona.

CALENDARI

Tríduum de preparació:

Dia del Sant Crist de Piera, 28 d’abril:

En el futur, després d’aquestes celebracions, el canal del Santuari restarà obert per anar incorporant diferents elements referents al Sant Crist i a la vida del Santuari.