El Departament de Migracions, que pertany a la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i Mobilitat Humana de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), va organitzar les XLIII Jornades de delegats i agents de pastoral amb persones migrades. La trobada va tenir lloc del 26 al 28 d’abril passat, a Madrid, sota el lema «Construint comunitats acollidores, integradores i missioneres».

L’Exhortació Pastoral ‘Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants’, la va aprovar la CXXIV Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, a la reunió dels dies 4, 5, 6, 7 i 8 de març passats.

L’Exhortació Pastoral Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants és un text redactat per la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat humana, però que també compta amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió Episcopal per a l’Acció Caritativa i Social. Aquestes dues subcomissions integren la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana.

Aquesta Exhortació Pastoral actualitza el darrer document de referència de la CEE, del 2007, per oferir un nou marc de referència per a la pastoral amb persones migrades a l’Església a l’Estat espanyol.

El document aporta un enfocament transversal amb l’objectiu d’aprofundir en la proximitat, la catolicitat, l’hospitalitat, la cultura de la trobada i la ciutadania plena, com a eixos per promoure la integració de les persones migrades i la seva diversitat cultural a tots els nivells de la vida del Poble de Déu. Proposa una pedagogia pastoral més centrada a treballar en xarxa i per projectes. A més, ofereix orientacions, claus de transformació i un conjunt de fins a 42 propostes i de bones pràctiques.

Els criteris d‟acció que proposa són: El dret a no haver de migrar, el dret a migrar i a la ciutadania mundial, la necessitat d‟una autoritat mundial, la importància de la dimensió catòlica de l‟Església i el desenvolupament en cada pastoral d‟aquest poble de Déu que és «catòlic», així es desenvolupa a cada pastoral, l’horitzó de la cultura de la trobada. Es tracta també de fer una pastoral on la diversitat en harmonia sigui la manera de caminar plegats.

Et recomanem