En la celebració de la “Pasqua del malalt”, que aquest any s’escau diumenge 22 de maig i que proposa el lema “Acompanyar en el sofriment”, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha preparat una recopilació de xifres i dades sobre els principals països on l’eutanàsia és legal, amb el desig de contribuir a un debat seré i realista.

Moltes de les dades recollides a Eutanàsia en xifres: arguments per al debat són obtinguts dels organismes oficials del país corresponent, altres de publicacions prestigioses, de centres de recerca i d’alguns mitjans de comunicació. Les fonts d’informació es poden consultar a través de l’enllaç que s’indica a la bibliografia.

Destaquem alguns punts:

Una minoria de països, només vuit països en tot el món tenen legalitzada l’eutanàsia.

L’eutanàsia es dispara

   – A Bèlgica, l’eutanàsia s’ha multiplicat per més de 10 vegades en 18 anys, de 235 a 2.699 casos.

   – A Holanda l’eutanàsia s’ha incrementat més del 400% en 18 anys, de 1.815 a 7.666.

   – A Canadà l’eutanàsia ha augmentat més del 250 % en tres anys, de 2.838 a 7.595.

Eutanàsies sense petició. A Bèlgica gairebé la meitat de les infermeres han participat en eutanàsies sense la petició explícita del pacient. A la regió de Flandes, l’any 2013, s’estima que es va accelerar la mort sense petició explícita a 1.047 pacients. A Holanda es reconeixen 431 persones a qui se’ls va “finalitzar la vida” sense requeriment explícit l’any 2015.

Gran negoci per a alguns. A Holanda, una clínica especialitzada a aplicar l’eutanàsia, rep de les companyies d’assegurances 3.000 € per cada eutanàsia. El Parlament de Canadà preveu una reducció de la despesa sanitària de gairebé 100 milions d’euros per l’aplicació de l’eutanàsia durant l’any 2021.

Escasses Cures Pal·liatives. No hi ha una llei de cures pal·liatives a Espanya que asseguri aquesta atenció mèdica. Es calcula que el 60% dels malalts que necessiten cures pal·liatives específiques no les reben, uns 77.000. Espanya ocupa el lloc 31 d’Europa en equipaments de cures pal·liatives, situada entre Romania i Moldàvia.

Aquesta recopilació de dades, “Eutanàsia en xifres: arguments per al debat” ha estat preparada amb la col·laboració de l´Associació Catalana d´Estudis Bioètics (ACEB) y està disponible en català, castellà i anglès. També se’n poden demanar exemplars impresos en castellà o en català.

Et recomenem