En el marc del Temps de la Creació.

Divendres 2 d’octubre, a les 8.30h, a la capella de la Casa de l’Església el bisbe Agustí va presidir la missa d’inici de curs per als treballadors i voluntaris de la Cúria diocesana. Va ser també ocasió de cloenda del Temps de la creació, que va de l’1 de setembre, Jornada Mundial de pregària per la cura de la creació, fins al 4 d’octubre, festivitat de sant Francesc d’Assís.

En la monició d’entrada a la celebració, es va fer present el compromís de la Cúria i dels que hi treballen per millorar cada cop més en la cura del nostre planeta, en la feina quotidiana que es desenvolupa a la Casa. També les pregàries han recollit les intencions dels presents en sintonia amb l’esperit de l’encíclica del papa Laudato Si’, per donar veu a “la crida de la terra i la crida dels pobres”.

El bisbe Agustí en la seva homilia ha recordat la festivitat dels Sants Àngels Custodis, que s’esqueia aquell dia, i les lectures de la litúrgia, fent present la figura de Déu creador i provident, que no descuida la marxa del món, respectant alhora la llibertat humana. Convidava els treballadors i voluntaris de la Cúria a desenvolupar la pròpia tasca “com si fóssim àngels, intel·ligents i servidors, per tenir cura i portar a terme una obra de perfecció” i també a ser “àngels per als nostres germans”.