Aquest ha estat el lema de la Trobada de Pasqua de la JOC realitzada del 14 al 17 d’abril, a la Casa d’espiritualitat Santa Maria de Lavern, amb la participació d’una cinquantena de militants de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes de totes les federacions: Besòs, Nou Barris, Vallès, Zona Sud-El Pla (Hospitalet i Cornellà) i Baix Anoia-Montserrat.

L’objectiu de la trobada ha estat compartir i celebrar la fe a través dels oficis, els moments de pregària, els tallers i les estones de convivència. Ha resultat una ajuda per aprofundir el pla de curs d’enguany de la JOC, fonamentar la militància en l’estil de vida de Jesús, basat en l’amor fins a l’extrem, i també, quant a formació i conscienciació, un pas endavant per la dignitat del jovent en el món laboral i social.

A més de les celebracions litúrgiques pròpies, es va comptar amb diversos espais de formació: tallers i racons. S’han realitzat sis tallers: la Revisió de Vida Obrera, el Paper de la Dona a la Comunitat Cristiana, Doctrina Social de l’Església, Passió, mort i resurrecció de Jesús, l’Acció al carrer segons els valors de Jesús i El procés que fem a la JOC. Els dos racons treballats van ser sobre drets laborals, impartit per Acció Jove, i un racó vivencial en format de taula rodona amb el testimoni de diversos militants de la JOC sobre la seva experiència.

Al llarg dels dies, els assistents a la trobada van rebre diverses visites, com ara la del Delegat de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Carles Bosch; el consiliari internacional de la JOC, Mn. Joan Ramon Marín; la de la directora de la Pastoral Obrera de Barcelona, Líria Roman; la directora de la Pastoral Obrera de Catalunya, Mercè Solé; i la del bisbe Agustí Cortés, que va participar a la pregària matinal del dissabte sant amb els militants de la JOC presents.

Et recomenem